Polityka prywatności

 

Szanujemy Państwa prywatność. Serwis www.miaborsetta.com ogranicza gromadzenie i użycie informacji o swoich klientach do niezbędnego minimum wymaganego do sprawnego świadczenia usług, co może obejmować przykładowo informowanie klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach.

 

 1. Dane osobowe

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gomdesign z siedzibą w Łodzi (90-457) przy ul. Piotrkowska 271. Kontakt z administratorem jest także możliwy poprzez pocztę email na adres: biuro@miaborsetta.com
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja usług na Państwa rzecz.
 3. W odniesieniu do zapisu na newsletter oraz realizacji złożonych zamówień podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w innych celach jest Pani /Pana zgoda.
 4. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać wysyłając email na adres: bok@miaborsetta.com z oświadczeniem o cofnięciu zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane w celu realizacji dostawy firmie kurierskiej General Logistics Systems Poland Sp z o.o. z siedzibą w Głuchowie lub Inpost S.A. z siedzibą w Krakowie w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia.Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych w przypadku, gdy dokonali Państwo wyboru sposobu płatności poprzez serwis przelewy24.pl.
 6. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zakończy się:
 1. w odniesieniu do przetwarzania danych w celu wysyłki newslettera – z upływem okresu wysyłki newslettera lub wcześniejszej Pani/Pana rezygnacji z tej usługi,
 2. w odniesieniu do realizacji złożonego zamówienia – z upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zamówienie zostało zrealizowane,
 3. w odniesieniu do prowadzenia konta w witrynie – z zakończeniem działalności serwisu, chyba że wcześniej usuną Państwo swoje konto z serwisu lub cofną zgodę na przetwarzanie swoich danych w tym zakresie.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji usług na Pani/Pana rzecz.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.
 5. Z uwagi na włączoną opcję remarketingową w ramach Google Analytics dane osobowe mogą zostać wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu tj. profilowaniu w zakresie dostosowywania wyświetlanych Państwu reklam do Państwa preferencji. Więcej na ten temat w punkcie II.5.
 6. Przestrzegając zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator zapewnia, by dane były:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

 1. Pliki cookies

 

 1. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji
 2. Każdorazowe wejście użytkownika na witrynę www.miaborsetta.com powoduje zapisanie danych w pliku dziennika. W zakres tymczasowo przechowywanych danych wchodzi:
 1. numer IP komputera, z którego otrzymano zapytanie – podlegający jednak anonimizacji (tzw. maskowanie IP),
 2. nazwa domeny
 3. data i godzina dostępu
 4. kod odpowiedzi HTTP
 5. odwiedzone strony
 6. nazwa i wersja systemu operacyjnego
 7. nazwa i wersja przeglądarki
 8. rozdzielczość ekranu.
 1. Każdy użytkownik może tak skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki, aby pliki cookies nie były przez nią akceptowane. W takiej sytuacji na komputerze osoby odwiedzającej witrynę nie zostaną zapisane żadne dane. Informacje przechowywane w plikach cookies nie będą przesyłane do Gomdesign.
 2. Zapisane dane są w sposób anonimowy grupowane w celach statystycznych. Dane statystyczne służą do oceny sposobu korzystania z witryny www.miaborsetta.com przez osoby ją odwiedzające. W szczególności dotyczy to kolejności odwiedzania poszczególnych stron, a także ścieżek przemieszczania się pomiędzy stronami. www.miaborsetta.com wykorzystuje te informacje do zwiększania użyteczności i poprawy warunków korzystania z witryny.
 3. Witryna www.miaborsetta.com korzysta z Google Analytics, czyli usługi analitycznej oferowanej przez Google Inc. („Google"). Usługa Google Analytics korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek), czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, umożliwiających analizę sposobu, w jaki użytkownik korzysta z danej witryny. Informujemy, że w naszej witrynie włączona jest funkcja anonimizacji adresów IP. Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania z witryny, w celu sporządzania przeznaczonych dla operatora witryny raportów na temat ruchu w witrynie, a także do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i z Internetu. Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników. Do mierzenia skuteczności reklamowania naszej witryny wykorzystujemy remerketing. Dzięki tej technologii możemy zaprezentować użytkownikowi reklamę dopasowaną do niego oraz spośród dostępnych ofert przedstawiać przede wszystkim takie, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom użytkownika. W żadnym razie Google nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że może to spowodować brak możliwości korzystania z niektórych funkcji dostępnych w witrynie. Ponadto użytkownik może zablokować zapis danych wygenerowanych przez pliki cookie (w tym swojego adresu IP) i dotyczących sposobu korzystania z witryny, a także zablokować przetwarzanie danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

 1. Newsletter
 1. Korzystanie z usługi newsletter jest bezpłatne.
 2. Subskrypcja na newsletter następuje poprzez podanie swojego adresu email w witrynie i kliknięcie „Zapisz się” przy opcji newsletter lub poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera przy składaniu zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxu. Dodatkowo wymagane jest potwierdzenie subskrypcji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany w wiadomości email.
 3. W każdej chwili możliwe jest anulowanie subskrypcji albo poprzez kliknięcie w mailu z newsletterem stosownego linku na końcu wiadomości albo poprzez wysłanie wiadomości email na adres bok@miaborsetta.com z informacją o rezygnacji z usługi newsletter.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password